Mae hwn yn wasanaeth newydd - bydd eich adborth (yn agor mewn tab newydd) yn ein helpu ni i’w wella. (agor mewn ffenestr newydd) English

Yn ôl

Cysylltu â ni

Ysgariad

Ysgariad (Siaradwyr Saesneg)

Cyfraith Gyhoeddus - Teulu

Cyfraith Gyhoeddus - Teulu (Siaradwyr Saesneg)

Mabwysiadu

Hawliadau am Arian

Hawliadau am Arian (Siaradwyr Saesneg)

Profiant

Profiant (Siaradwyr Saesneg)

Apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch budd-daliadau

Apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch budd-daliadau - Cymru a Lloegr (Siaradwyr Saesneg)

Apelio yn erbyn penderfyniad ynghylch budd-daliadau - Yr Alban (Siaradwyr Saesneg)

Immigration and Asylum

SSCS - Defnyddwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP)

Ar gyfer problemau (gan gynnwys peidio â derbyn eich cod Dilysu Aml-ffactor) codwch ddigwyddiad gan ddilyn canllawiau cyfredol yr Adran Gwaith a Phensiynau. Yna bydd DWP Digital yn cysylltu â chi os oes angen eglurhad pellach cyn cysylltu â desg gymorth GLlTEM i geisio penderfyniad.